01 10 2013

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DERS PROGRAMI

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DERS PROGRAMI

1. Hafta: Giriş

2. Hafta: Milliyetçiliğin Tarihi

Kemal Yakut, “Kapitalizm, Sosyalizm ve Milliyetçiliğin Ortaya Çıkması” (internet)

Raymond Williams, Anahtar Sözcükler

Benedict Anderson, Eric Hobsbawm

Milliyetçiliğin Ortaya Çıkış ve Yükseliş Sebepleri

Emre Gökalp, “Emre Gökalp, Milliyetçilik ve Kuramsal Bir Değerlendirme” (internet)

3. Hafta: Milliyetçiliğin Teorik Arka Planı (Türk Milliyetçiliğinin Temelleri)

            Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset

            Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları

           Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

            Fatma Müge Göçek, “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu: Sosyolojik Bir             Yaklaşım”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

            Muharrem Dayanç, “Milli Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Milli Edebiyat Kavramı           Üzerine Düşünceler” (internet)

Celaleddin Çelik, “Gökalp’in Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi” (internet)

Şahin Gürsoy, “Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayatı, Kişiliği ve Düşünce Yapısı

Üzerine Bir İnceleme” (internet)

5. Hafta: Prens Sabahattin ve Liberal Milliyetçilik

Simten Coşar, “Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

Taha Akyol, “Liberalizm ve Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik,         C.4.

6. Hafta: Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi (Dilde Milliyetçilik)

Ömer Seyfettin, Yeni Lisan Makalesi

Yusuf Ziya Öksüz, Türkçe’nin Sadeleşme Tarihi ve Genç Kalemler (PL115/Ö.377)

7. Hafta: Primo Türk Çocuğu ve Ömer Seyfettin (Etnik Milliyetçilik)

Ömer Seyfettin, Primo Türk Çocuğu

Hüseyin Gürbüz, “Sosyal Meseleler Açısından Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, Hece Öykü Özel Sayısı

Ebru Burcu, “Ömer Seyfettin’den ‘Milli Benliğe Dönüş’ Çağrısı: Primo Türk Çocuğu”, (internet)

Ülkü Eliuz, “Ömer Seyfettin’in Metinlerinde Aydınlanma ve Milli Bilinç” (internet)

Ayhan Akman, “Milliyetçilik Kuramında Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern Türkiye’de   Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

Şener Aktürk, “Etnik Kategori ve Milliyetçilik”, Doğu Batı, S. 38. (internet)

8. Hafta: Ateşten Gömlek ve Halide Edip Adıvar (Milli Mücadele)

Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek

Beyhan Uygun Aytemiz, Halide Edip Adıvar ve Feminist Yazın (tez)

Ahmet Kıymaz, Romanda Milli Mücadele (PL 223 /.K59)

9. Hafta: Yeşil Gece ve Reşat Nuri Güntekin (Yüksek Modernizm)

Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece

Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası (Giriş Bölümü)

Cahit Kavcar, “Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece” (internet)

10. Hafta: Memleket Hikâyeleri ve Refik Halit Karay (Halka Doğru Hareketi I)

Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri

M. Nuri Yardım, “Memleket Hikâyecisi Refik Halit Karay”, Hece Öykü Özel Sayısı

Satı Erişenler, “Refik Halit Karay’ın Öyküleri”, Türk Dili Türk Öykücülüğü Özel Sayısı

11. Hafta: Yaban ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Halka Doğru Hareketi II)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

Ali Serdar, Yakup Kadri'nin Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Cinsellik (tez)

12. Hafta: Beş Hececiler (Halka Doğru Hareketi III)

Hüseyin Tuncer, Beş Hececiler

13. Hafta: Ara Sınav

14. Hafta: Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

Ahmet Kıymaz, Romanda Milli Mücadele (PL 223 /.K59)

Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat 1-2 (PL 215 /.K65)

Ali Serdar, Yakup Kadri'nin Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Cinsellik (tez)

Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik Ve Modernlik 1879-2007 (DR 557 /.F5618)

Erol Köloğlu, Türk Romanı ve Birinci Dünya Savaşı (PL 232.5 /.K8)

Hüseyin Tuncer, Beş Hececiler

İnci Enginün, Halide Edip Adıvar (PL 256 /.D5 E53)

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce – Milliyetçilik

Osman S. Kocahasanoğlu, Milli Edebiyat ve Beş Hececiler (PL 215 /.K635)

Raymond Williams, Anahtar Sözcükler

Yusuf Ziya Öksüz, Türkçe’nin Sadeleşme Tarihi ve Genç Kalemler (PL115/Ö.377)

Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası (Giriş Bölümü)

Zeliha Güneş, Milli Edebiyat Romanlarında Aydın Tipi (tez)

Yasemin Altınkaynak, Milli Mücadele Romanında Kadın Tipleri (tez)

Beyhan Uygun Aytemiz, Halide Edip Adıvar ve Feminist Yazın (tez)

Taha Akyol, “Liberalizm ve Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

Ayhan Akman, “Milliyetçilik Kuramında Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern Türkiye’de   Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

Cahit Kavcar, “Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece” (internet)

Canan Sevinç, “Atatürk Dönemi Türk Romanında Milli Mücadele” (internet)

Celaleddin Çelik, “Gökalp’in Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi” (internet)

Ebru Burcu, “Ömer Seyfettin’den ‘Milli Benliğe Dönüş’ Çağrısı: Primo Türk Çocuğu”, (internet)

Emre Gökalp, “Emre Gökalp, Milliyetçilik ve Kuramsal Bir Değerlendirme” (internet)

Fatma Müge Göçek, “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım”,      Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, C.4.

Hüseyin Gürbüz, “Sosyal Meseleler Açısından Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, Hece Öykü Özel Sayısı

Kemal Yakut, “Kapitalizm, Sosyalizm ve Milliyetçiliğin Ortaya Çıkması” (internet)

M. Nuri Yardım, “Memleket Hikâyecisi Refik Halit Karay”, Hece Öykü Özel Sayısı

Mehmet H. Doğan, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” (internet)

Mesut Çapa, “Bir Harbiyeli’nin Milli Mücadele Anıları” (internet)

Muharrem Dayanç, “Milli Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Milli Edebiyat Kavramı Üzerine         Düşünceler” (internet)

Murat Kacıroğlu, “Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri”, (internet)

Özcan Bayrak, Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanında Batılılaşma (tez)

Satı Erişenler, “Refik Halit Karay’ın Öyküleri”, Türk Dili Türk Öykücülüğü Özel Sayısı

Simten Coşar, “Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-         Milliyetçilik, C.4.

Soner Akpınar, “Yakup Kadri'de Alafrangalık Teması” (internet)

Şahin Gürsoy, “Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayatı, Kişiliği ve Düşünce Yapısı Üzerine         Bir İnceleme” (internet)

Şener aktürk, “Etnik Kategori ve Milliyetçilik”, Doğu Batı, S. 38. (internet)

Ülkü Eliuz, “Ömer Seyfettin’in Metinlerinde Aydınlanma ve Milli Bilinç” (internet)

 

557
0
0
Yorum Yaz